49. Krak-madame!

Het was toch wel aangrijpend om als eerste ‘Krak’ het podium te mogen bestijgen! Waarom dat zo was, weet ik niet, maar alle aandacht was en is welkom … voor het filmproject! Met heel mijn hart wil ik dan ook Beernem en alle mensen die op mij gestemd hebben via deze weg bedanken.

Het was een schitterende avond. Er waren 67 verkozenen en die kregen allen van ‘hun’ burgemeester de trofee overhandigd! Ik groeide letterlijk en figuurlijk. Daarnaast kregen we een grote fles ‘Brugse Zot’ (was dat ironisch misschien?), enkele pralines en de bundel met alle interviews van de 67 kraks!

Tijdens de uitgebreide receptie die volgde – ja, watertand maar want het was overvloedig en heerlijk – heb ik mijn netwerk stevig uitgebreid. Ik kon merken dat er al gepraat wordt over ons project.
Dat we goed bezig zijn met de kernploeg merk ik ook aan de impulsen die er van uit de groep dagelijks op me afkomen. Het is een toffe ploeg, het klikt tussen iedereen en elk neemt een bepaald deel van de verantwoordelijkheid op zich. Zo werd er via via contact gelegd met een plaatselijke uitgever. Gevolg: er komt een eerste uitgebreid interview in dat Beernems blad dat duchtig gelezen wordt.
En morgen ga ik op bezoek bij de burgemeester. De steun van het gemeentebestuur heb ik al, maar stilaan krijg ik zicht op de praktische vragen die er rijzen én ik hoop dat het nieuw verkozen bestuur wat meer wil doen dan enkel logistieke hulp verlenen.
Volgende donderdag is er alweer een vergadering met de kernploeg waar de krijtlijnen voor het actieplan zullen getekend worden. Het staat nu al vast dat september een belangrijke maand wordt.
Ook het scenario krijgt nu stilaan zijn definitieve vorm, maar schrappen blijft de boodschap. Ik werk eraan.