135. Publiciteit voor de film.

Vorige vrijdag kwamen 18 mensen naar de studio afgezakt om te brainstormen over onze te voeren promocampagne. 9 personen wilden eveneens meewerken, maar konden zich niet vrijmaken. M.a.w. 90% van de aangeschrevenen reageerde positief op de uitnodiging. Het werd een prettig weerzien, hoewel de meesten al regelmatig in de studio opdoken om materiaal en kleding te ordenen en terug te brengen.

Er kwam heel wat uit onze kokers. Van de meeste ideeën kunnen we echter pas gebruik maken wanneer de première-datum bekend is. Sommige voorstellen zijn voorlopig ook te duur om uit te voeren. Daarom dat het starten van de crowdfunding voorrang krijgt, alsook het prentkaartenidee en de kalender. 

Aangezien het beschikbare promobudget beperkt tot niet-bestaande is, moeten we onze hersenen scherp houden en blijven zoeken naar originele ideeën.  

Heb jij een ingeving? Wij zouden blij zijn als je die met ons wilt delen.

134. De Denkers.

Donderdagavond kwamen de leden van vzw Kwestigen Nacht samen om het hoofd te breken over de naderende promo-campagne voor onze film. Je kunt zien dat het pijnlijk was en dat we ons best deden om sponsors binnen te halen 😉

 

Annie werkte dubbel hard: ze fotografeerde en dacht!

We doen alvast een oproep naar iedereen die ‘Zaak: De Zutter’ genegen is om mee te brainstormen. Al uw goede, gekke, guitige, geestige, gezonde, grappige, gonzende … ideeën zijn welkom op deze blog. En natuurlijk mag ons steunfonds nog steeds gespekt worden! Onze spaarpot klinkt momenteel uitermate hol. Hier volgt nogmaals ons rekeningnr. BE60 9730 8717 7570 . Van harte dank bij voorbaat!

133. Waardering uit onverwachte hoek.

Beste mevrouw Ryserhove,

Met genoegen vernam ik dat u het levenswerk van uw vader, Alfons Ryserhove, verder zet. Met heel veel interesse woonde ik in het verleden zijn voordracht over ‘De moorden van Beernem’ bij en sprak mijn bewondering voor zijn werk uit. Het verhaal fascineert mij sedertdien enorm. Trouwens daarin ben ik niet alleen, want deze geschiedenis leeft nog steeds in heel West- en Oost-Vlaanderen.

Na het lezen van uw boek ‘Zaak: De Zutter’ kan ik niet anders dan ook u proficiat wensen. ‘Zaak: De Zutter’ is niet alleen een spannend moordverhaal, maar ik beschouw het als een stuk Vlaams erfgoed. De sociale onrust die er anno 1926 heerste, de opkomst en het groeiend belang van de media en de werking van justitie worden in uw boek treffend geschetst.

Dat u de nieuwe feiten die u in het gerechtelijk dossier terugvond nu ook verfilmt, doet me veel plezier, evenals de manier waarop u meer dan honderd mensen warm kon maken om belangeloos hun schouder te steken onder deze productie. Dat verdient alle lof. 

Zowel voor de waardevolle inhoud als voor de professionele manier waarop deze film ondanks het beperkte budget gedraaid werd, hoop ik dat dit project een groot succes wordt. Ik reserveer alvast een zitje in de bioscoop.

 Met vriendelijke groeten,

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering

 

 

 

132. Sneukeltoer.

Maandag 25 mei 2015 was het precies 100 jaar dat baron Henri d’Udekem d’Acoz vermoord werd. Uiteraard mochten we dat niet zomaar laten voorbijgaan, maar er was niet veel tijd over na de opnames. We hadden amper 4 weken om iets te organiseren! Met een groep vrijwilligers die niet wensten af te kicken van het filmproject, bereidden we een sneukeltoer voor … omdat zoiets gemakkelijk in elkaar te steken was! Ja, dat was wel kort door de bocht. Zo’n toer samenstellen lukt absoluut niet in één, twee, drie. Maar we zijn allemaal positief ingestelde mensen, die heel wat werk kunnen verzetten.

…één van de bezige bijtjes!

 ….. en natuurlijk kregen we het voor elkaar. Hoewel … pas op het nippertje!

 

… we waren de bonnetjes vergeten 😉

Maar vele helpende handen brachten dat op de valreep in orde. Tine haalde trouwens nog 100 euro voor het steunfonds op. Dankjewel, Tine!

En we hadden nog (en alweer) veel geluk, nietwaar Daniël!  Het bleef de hele dag droog en niet te koud. Goed fietsweer dus! In onderstaande fotoreportage kan je mee genieten van de vijf locaties waar er iets te beleven, te knabbelen en/of te drinken was.

Eerste stop:

Het ijsje smaakte! 

Tweede stop:

Tamboer gaf van Jetje!

Derde stop:

Geert Danneels in volle actie in kasteel De Lakebosschen!

Vierde stop:

In Hertsberge begonnen ze wat moe te worden!

Vijfde stop:

Ik kan het niet laten 😉

Eindpunt bereikt en daar wachtten Katrien en Eric, zoals altijd in het getouw voor Z:DZ!

Merci moatjes!

PS: de foto’s zijn van Willy Planckaert en Sylveer De Clercq!