157. Generiek!

… En ik die dacht dat het werk achter de rug was eens de ruwe montage klaar. Amaai, het blijft doorbijten, vooral voor Jan. Maar de meer praktische zaken eisen dan weer mijn aandacht en dat zijn er heel wat. Vooreerst de blijvende zorg om onze financiën onder controle te houden. Ik hoopte dat alles zou kunnen betaald worden dank zij onze investeerders via de Tax Shelter, maar nu blijken er toch nog onverwachte kosten op te duiken waarvan ik hard moet slikken: DCP’s, grading, klankstudio, muziek, publiciteit, première, enz… 

Daarnaast is er de zorg om een correcte generiek samen te stellen. Ik wil niemand vergeten en dus wordt de lijst steeds langer en komen de aanvullingen binnen. Soms vrees ik dat niet iedereen op de première zal kunnen aanwezig zijn. De zaal heeft 396 plaatsen, enorm niet, maar ze zal goed vol zitten.

Maar dan krijg ik plots een mail als reactie op een vraag over de generiek en dat kikkert mij helemaal op (momenteel kan ik dat goed gebruiken, want  de gezondheid staat op een laag pitje). Ik wil die graag met alle medewerkers aan ‘Zaak: De Zutter’ delen, want het is een groot compliment aan ons allen!

<<Geachte Mevrouw,

” rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde “

Ik denk graag terug aan die zaterdag waarop met zoveel enthousiasme door U en Uw medewerkers is gewerkt. >>

Fantastisch toch!!! Zo was het die dag!

1 thought on “157. Generiek!”

  1. Betreft opmaak generiek.
    Mijn echtgenote was vaste figurante op vele draaidagen, en ik deed 1 koude dag mee langs de vaart. Het zou kunnen dat ik in beeld kwam (zittend langs de vaartkant en turend naar de dregboten). Moest dit niet zo zijn, begrijp ik dat wel, maar ik zou zo mogelijk ook graag eens op een generiek staan zo dit nog niet gebeurde….Tenzij het natuurlijk daarvoor reeds te laat is, wat ik ook al zou begrijpen.
    Vele groeten en nogmaals dank dat ik op de scene mocht aanwezig zijn die dag.

Comments are closed.