25. Een stapje vooruit!

Ik heb zopas de telefoon neergelegd na een gesprek met een super vriendelijke vrouw. Een Brugse vrouw die me ogenblikkelijk haar medewerking beloofde. Hoewel het enkel om figuratie gaat, is het een belangrijke stap. In de eerste plaats is het een niet voor de hand liggende ‘ambacht’ die ze vertegenwoordigt en waar ik volop gebruik van wil maken in de film, maar bovendien is er de link naar West-Vlaanderen. Hoe meer West-Vlaamse mensen ik kan warm maken voor mijn project, hoe overtuigender ik ben bij het indienen van de dossiers.