85. Dramaturgie.

We zijn gisterenavond gestart met de werkgroep ‘dramaturgie’. Tien personen, mijn man en ikzelf niet inbegrepen, namen deel aan de eerste werkvergadering. Ik werd opnieuw verrast door de blijken van enthousiasme van zovele mensen. En enthousiast waren ze! De zware opdracht die zij kregen, scheen hen niet af te schrikken, integendeel.

Bovendien werden ze al onmiddellijk geconfronteerd met een deadline. Einde maart moeten ze immers voor alle locaties die in het scenario voorkomen de uiterlijke kenmerken opzoeken. We hebben hoeven, rijwoningen, burgerwoningen, winkels, kerken, straatbeelden enz. nodig. Dat zijn allemaal verschillende gevels, daken, deurbellen, ramen en nog vele andere onderdelen die beschreven moeten worden, of waarvan we foto’s hopen te vinden. En dat is pas het begin.

Die huizen hebben ook een interieur, er wonen mensen die allemaal gekleed moeten worden en ga zo maar door. Voor de vakantie moet de kleding vastliggen, zodat de werkgroep ‘kostumering’ tijdens de zomermaanden aan de slag kan. Met hen vergader ik op 11 februari.

Morgenavond is er dan weer de startbijeenkomst van de ‘ambassadeurs’: mensen uit Beernem die het filmproject in Beernem willen promoten en ondersteunen. Zij hebben een heel belangrijke taak, want zonder hun hulp, zonder de inwoners van Beernem zal het project niet lukken.

Ook de overige werkgroepen zullen binnenkort een uitnodiging in hun bus krijgen. Het worden echt spannende tijden voor iedereen. Gelukkig kan ik delegeren en is er telkens iemand van de vzw ‘Kwestigen Nacht’ die de werkgroepen wil leiden. Oef!

Wie alsnog wil meewerken aan het project schrijft zich best zo snel mogelijk in! Meedoen is de boodschap!

84. Audities!

Op zaterdag 1 februari starten we met de audities. Er hebben zich 109 personen ingeschreven. Fantastisch, nietwaar?!
Het was uiteraard niet evident om alle kandidaten in het schema in te passen, maar een paar ‘werkende’ leden van de vzw hebben dat gefikst. Ik was blij dat ik dat klusje niet moest klaren. Spreadsheets zijn niet mijn ding!

Maar ik ben wel ongelooflijk nieuwsgierig naar de presentaties van alle kandidaten. Ik besef dat hun opdracht niet gemakkelijk is en ik ben allen erg dankbaar voor de moed die ze tonen, want voor vele mensen is het een hele stap om voor die camera te gaan staan. Ik wens iedereen dan ook heel veel succes!

Ondertussen hebben we ook onze subwerkgroepen opgestart. Onder de 500(!) vrijwilligers die hun medewerking willen verlenen aan het filmproject, zitten niet alleen figuranten, maar ook handige Harry’s en Henriëttes. Die worden naargelang hun interesse onderverdeeld en opgeroepen om naar de eerste werkvergadering te komen. Dinsdagavond start de werkgroep ‘dramaturgie’, op 11 februari komen de mensen van de kostumering samen, enz…
Iedereen beseft dat een goede voorbereiding noodzakelijk is om het project te doen slagen. Tot op heden lukt dat wonderwel; er is maar één terrein waar het momenteel nog niet erg vlot en dat is het onderdeel ‘decor’. We missen vooral een man/vrouw met veel ‘praktische’ ervaring én de nodige vrije tijd om de decors te bouwen.

Komt tijd, komt raad, komt … ? We zien wel.

83. De nieuwe KRAK is er (weer) eentje van ons!

Zoals ik al schreef: de nieuwe krak van Beernem wordt waarschijnlijk een (werkend) lid van ‘Zaak: De Zutter’. Of Carlos of Mie, beiden hadden en hebben zich verbonden aan ons filmproject en beiden gunden we graag de titel, maar er kon maar één iemand winnen! Het werd Mie! Proficiat, Mie! Ik ben zeker dat je als ‘krak’ een heel goede ambassadeur van ‘Zaak: De Zutter’zal zijn.

Ondertussen naderen de audities met rasse schreden. We zijn volop met de uurregeling bezig, wat niet evident is met zo’n pak inschrijvingen. De juryleden zijn verwittigd, de zaal werd gereserveerd en de mailing gaat straks (20 januari) de deur uit. Ik wil alle kandidaten alvast van harte succes wensen!

 

82. Daar gaan we weer!

Het is niet altijd even gemakkelijk om opnieuw aan de slag te gaan, maar 2014 wordt zo druk dat er geen tijd te verliezen is. Dus hop met de geit. We vliegen er weer in. De audities naderen met rasse schreden en de inschrijvingen komen vlot binnen. Het verwerken van die berg informatie verloopt iets minder snel. Het wordt nog een hele klus alles tijdig klaar te krijgen, maar het is leuk werk. Zoveel types, zoveel interessante gezichten! Enkel afgaande op de foto’s zie ik al een paar personages onder de kandidaten, maar ik weet dat een foto kan bedriegen. Trouwens met make-up, een aangepast kaspel en de juiste kledij kan je toveren. De beste acteurs en actrices doen je bovendien hun uiterlijk vergeten.

Ik ben zo benieuwd naar ‘mijn Julienne’! Ik vraag me voortdurend af: zou ze er al tussen zitten, of nog niet? En Albéric, waar blijft hij? Klikt het met ‘Julienne’? Duizend vragen stel ik me, maar zoals de kandidaten moet ik geduld oefenen. Het komt wel goed. Succes aan allen!