85. Dramaturgie.

We zijn gisterenavond gestart met de werkgroep ‘dramaturgie’. Tien personen, mijn man en ikzelf niet inbegrepen, namen deel aan de eerste werkvergadering. Ik werd opnieuw verrast door de blijken van enthousiasme van zovele mensen. En enthousiast waren ze! De zware opdracht die zij kregen, scheen hen niet af te schrikken, integendeel.

Bovendien werden ze al onmiddellijk geconfronteerd met een deadline. Einde maart moeten ze immers voor alle locaties die in het scenario voorkomen de uiterlijke kenmerken opzoeken. We hebben hoeven, rijwoningen, burgerwoningen, winkels, kerken, straatbeelden enz. nodig. Dat zijn allemaal verschillende gevels, daken, deurbellen, ramen en nog vele andere onderdelen die beschreven moeten worden, of waarvan we foto’s hopen te vinden. En dat is pas het begin.

Die huizen hebben ook een interieur, er wonen mensen die allemaal gekleed moeten worden en ga zo maar door. Voor de vakantie moet de kleding vastliggen, zodat de werkgroep ‘kostumering’ tijdens de zomermaanden aan de slag kan. Met hen vergader ik op 11 februari.

Morgenavond is er dan weer de startbijeenkomst van de ‘ambassadeurs’: mensen uit Beernem die het filmproject in Beernem willen promoten en ondersteunen. Zij hebben een heel belangrijke taak, want zonder hun hulp, zonder de inwoners van Beernem zal het project niet lukken.

Ook de overige werkgroepen zullen binnenkort een uitnodiging in hun bus krijgen. Het worden echt spannende tijden voor iedereen. Gelukkig kan ik delegeren en is er telkens iemand van de vzw ‘Kwestigen Nacht’ die de werkgroepen wil leiden. Oef!

Wie alsnog wil meewerken aan het project schrijft zich best zo snel mogelijk in! Meedoen is de boodschap!