51. Kwestigen Nacht!

We zijn hot, hot, hot! De grote belangstelling voor die andere actuele moord, zorgt ervoor dat plotseling de media interesse heeft in ons filmproject. Vandaag mocht ik een interview weggeven voor AVS en maandag komt een journalist van ‘Het Nieuwsblad’ bij me op bezoek! Hoe een balletje kan rollen, nietwaar?
Maar los van alle aandacht gebeurt er nog heel veel. De leden van de kernploeg zullen samen een VZW oprichten, zodanig dat iedereen verzekerd kan worden. Iedereen werkt gratis mee wat fantastisch is, maar het beperken van de (financiële) risico’s is het minste wat ik kan doen, vandaar de VZW. Het lovende voor mij is de keuze van de naam: ‘Kwestigen Nacht!’ Het is tevens de ondertitel van mijn boek. Dat streelt uiteraard mijn ijdelheid, maar dekt ook de lading en zorgt voor een zekere nieuwsgierigheid.
Zondag is het (ontbijt)vergadering met de huisstijlgroep. Met zes gaan we zoeken naar de vaste visuele herkenbaarheid van ons filmproject. Kleur en vormgeving zijn daarbij super belangrijk, alsook de consequente manier om dit in in alles door te trekken. Wie vanavond kijkt naar AVS kan al iets ontdekken over de kleuren 😉
Ondanks mijn grieperig gevoel heb ik deze week hard gewerkt en een dossier voor het gemeentebestuur opgemaakt. Nu nog een eerste begroting uitwerken en het kan ingediend worden. Op hoop van zege!
Geniet van het weekend.

50. Versnelling!

Wat een week! Alles lukte! Die verkiezing tot ‘Krak van Beernem’ heeft een en ander in beweging gebracht. Zo had ik dit weekend een artikel in het ‘Laatste Nieuws’, staat een tweede artikel op stapel, kreeg ik een gesprek met de burgemeester die positief reageerde op mijn vragen, mailen mij spontaan Beernemse mensen die willen meewerken aan ons filmproject en heb ik een sponsor gevonden voor de meubels!
Ook de boekenverkoop gaat in stijgende lijn en nieuwe aanvragen voor voordrachten en fietstochten lopen binnen. Volgende donderdag is er opnieuw vergadering met de kernploeg. De agenda is overvol, maar dat werkt juist heel productief.
Het belangrijkste nieuws is echter dat ik waarschijnlijk mijn crew heb! Nog even geduld. Ik durf maar bevestigen wanneer het scenario ook door de regisseur is goedgekeurd en de contracten getekend zijn.

49. Krak-madame!

Het was toch wel aangrijpend om als eerste ‘Krak’ het podium te mogen bestijgen! Waarom dat zo was, weet ik niet, maar alle aandacht was en is welkom … voor het filmproject! Met heel mijn hart wil ik dan ook Beernem en alle mensen die op mij gestemd hebben via deze weg bedanken.

Het was een schitterende avond. Er waren 67 verkozenen en die kregen allen van ‘hun’ burgemeester de trofee overhandigd! Ik groeide letterlijk en figuurlijk. Daarnaast kregen we een grote fles ‘Brugse Zot’ (was dat ironisch misschien?), enkele pralines en de bundel met alle interviews van de 67 kraks!

Tijdens de uitgebreide receptie die volgde – ja, watertand maar want het was overvloedig en heerlijk – heb ik mijn netwerk stevig uitgebreid. Ik kon merken dat er al gepraat wordt over ons project.
Dat we goed bezig zijn met de kernploeg merk ik ook aan de impulsen die er van uit de groep dagelijks op me afkomen. Het is een toffe ploeg, het klikt tussen iedereen en elk neemt een bepaald deel van de verantwoordelijkheid op zich. Zo werd er via via contact gelegd met een plaatselijke uitgever. Gevolg: er komt een eerste uitgebreid interview in dat Beernems blad dat duchtig gelezen wordt.
En morgen ga ik op bezoek bij de burgemeester. De steun van het gemeentebestuur heb ik al, maar stilaan krijg ik zicht op de praktische vragen die er rijzen én ik hoop dat het nieuw verkozen bestuur wat meer wil doen dan enkel logistieke hulp verlenen.
Volgende donderdag is er alweer een vergadering met de kernploeg waar de krijtlijnen voor het actieplan zullen getekend worden. Het staat nu al vast dat september een belangrijke maand wordt.
Ook het scenario krijgt nu stilaan zijn definitieve vorm, maar schrappen blijft de boodschap. Ik werk eraan.

48 Studio gezocht!

Terwijl ik verder werk aan mijn scenario, ontdek ik dat er ook decors moeten gebouwd worden in een studio. Dus ben ik op zoek naar een lege ruimte: een loods, garage, schuur, zaal, hangar … die iemand (gratis) ter beschikking wilt stellen in 2014.
De decorstukken moeten daar kunnen gebouwd worden, blijven staan en op dezelfde locatie moeten we ook kunnen filmen.
Nee, hoor, ik vraag niet veel! Tenzij nog één klein bijkomend ietsiepietsie: het zou ergens tussen Brugge en Gent moeten zijn, om niet te zeggen rond Beernem. Moeilijk ben ik niet, ik besef dat helemaal 😉 Maar soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit en in deze kerstdagen wil iemand misschien een goede daad verrichten???
Prettige feestdagen en alvast een fantastisch 2013 gewenst!

47. We zijn gestart!

Veel nieuws! Op donderdag 13 december kwamen we met 14 mensen, die eventueel hun schouders onder het filmproject willen zetten, samen. Er waren ook een aantal mensen verontschuldigd.

Eerst gaf ik de stand van zaken weer en nadien gaf ik uitleg over de steun die ik van elk van hen hoopte te krijgen. Voor 1 januari 2013 zou iedereen zijn of haar antwoord kenbaar maken. Ondertussen kreeg ik al een paar positieve reacties.
Tijdens de vergadering hebben we vooral plannen gemaakt voor het verwerven van het nodige kapitaal. Dat is natuurlijk het grootste probleem. Het hele jaar 2013 wordt daaraan gewerkt. Zo hebben we een schitterend idee voor een eerste grote warmmaker van het publiek, maar omdat nog niet alles in kannen en kruiken is, wacht ik met de aankondiging. Ja, de nieuwsgierigheid prikkelen is leuk 😉
Daarnaast zullen we ook aan crowdfunding doen. Ook daarover later meer.
Het laatste belangrijke punt op de vergadering was de samenstelling van de technische ploeg. Ik zie momenteel drie mogelijkheden: allemaal beroepsmensen met ervaring, een jonge ploeg afgestudeerden en tot slot semi-professionelen die met een beroepscameraman willen samenwerken. Veel zal afhangen van het prijskaartje en de fondsen die we binnenkrijgen.
Op donderdag 10 januari 2013 komen we voor de tweede maal samen. Ingrid De Vos, de actrice die madame Cécile in ‘De bossen van Vlaanderen’ speelde, heeft toegezegd en wil helpen met het samenstellen van de cast. Dat is super! Voor haar heb ik trouwens een schitterende rol in gedachten. Ik hoop dat ze akkoord gaat.
Dus allemaal positief nieuws om mee af te sluiten. Ik zie het helemaal zitten nu ik er niet langer alleen voor sta. Dus hop naar 2013! Bedankt voor jullie aandacht en reacties het voorbije jaar en tot weerziens in 2013!

46. De start van een krak?

Alweer is het een tijd geleden dat ik hier iets schreef, maar wat ik nu kan vertellen is de moeite van het wachten waard. Ik heb beslist! We draaien. De film komt er. Volgende week is er een eerste verkennende vergadering. Op 14 januari 2013 wil ik van start gaan met de kernploeg.
Alles is opeens in een versneld tempo verlopen. Tot mijn immense verbazing vernam ik dat ik genomineerd was als ‘krak van de gemeente Beernem’! Ik vind dat, zeker als ‘Oost-Vlaamse’, een hele eer. Nog groter was mijn verrassing toen zovele mensen zo positief reageerden op het nieuws. Dat was net de druppel die ik nodig had om de stap te zetten. Het enthousiasme is groot.
Iedereen van harte bedankt voor de steun, maar dit is pas het begin. Ik hoop op jullie te kunnen rekenen voor zoveel meer!
Een krak in wording! De twintig procent is al binnen 😉

44. Powerpoint-presentatie

Volgende zaterdag breng ik voor de eerste maal mijn voordracht over ‘Zaak: De Zutter’ met aangepaste powerpoint-presentatie. Ik dacht: dat fiks ik in een paar uur, even oefenen en hupsakee … niet dus!
Ik heb al twee dagen gewerkt aan de samenstelling en ben pas halverwege. Het boeiende is echter dat die presentatie een kleine afspiegeling van de film aan het worden is. Het is de rode draad die ik ook in de film wil steken en daardoor is het een goed hulpmiddel en houvast.
Voor de lezing wordt het wel veel vrees ik. Ik zit al aan 56 afbeeldingen. Volgens mijn echtgenoot mag je maximaal 17 slides gebruiken per uur. Ik heb dus al materiaal voor meer dan twee uur en ik zit dus halfweg, hm. Ook hier zal het dus schrappen worden.
Mijn scenario gaat ook langzaam vooruit. Vooral in mijn hoofd! Ik bekijk nu ook veel andere films op hun technische waarde en ik heb zo al één en ander ontdekt dat ik ook wil toepassen.
Voorlopig zit ik dus op schema.
Een prettige verrassing was de sexy ‘aankleding’ van Julienne door een van mijn madammen. Haar nachtpon is ontroerend eenvoudig, maar zo écht! Bedankt, Cathy en ook bedankt, Sabine, want Gusten pronkt hier al in slaaphemd. Schattig!